Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Ajankohtaista

27.4.2015 Rikos- ja riita-asioiden sovittelun verkostokirje 1/2015 on ilmestynyt

Verkostokirje kertoo sovitteluun liittyvistä ajankohtaisista aiheista: julkaisuista, tutkimuksista, tilastoista, tapahtumista ja kehittämistyöstä ja pyrkii näin tekemään tunnetuksi rikos- ja riita-asioiden sovittelua.

Lue lisää


7.4.2015 Sovittelusta kertova dokumentti Yle Areenassa

Ylen "Dokumenttiprojekti: Kasvokkain" esitettiin 6.4.2015 TV1:llä. Dokumenttielokuva vie katsojan sovittelijoiden mukana samaan pöytään riidan osapuolten kanssa. Kohtaamisissa paljastuu vastuunottoa, hyvittämistä ja armoa. Mutta aina ei tule sovintoa. O: Juho Horttanainen T: Amigos Media

Lue lisää


18.3.2015 Yle: "Sovittelu säästää hermoja ja rahaa"

Korkeiksi kohonneet oikeudenkäyntikustannukset saavat yhä useamman pohtimaan uskaltaako oikeusprosessiin ryhtyä. Noin puolessa riita-asioiden oikeuskäsittelyistä osapuolten yhteenlasketut oikeudenkäyntikulut ylittävät riideltävän rahamäärän.

Lue lisää


20.2.2015 Ajankohtaista tutkimus- ja kehittämistyötä sovittelun kentällä

THL:n sivuille on kerätty tietoa ajankohtaisista meneillään olevista tutkimuksista ja kehittämishankkeista koskien sovittelua. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa valmiista tutkimuksista ja hankkeista.

Lue lisää


20.1.2015 FK: Vahingontekijä voi neuvotella korvausten maksusta

Vahingontekijän mahdollisuudet neuvotella korvausten maksamisesta vakuutusyhtiön kanssa paranevat uuden ohjeistuksen myötä. Sovittelutoimistoille on luotu ohje, jossa kehotetaan vahingontekijää ottamaan yhteyttä vakuutusyhtiöön asioiden selvittämiseksi.

Lue lisää


12.12.2014 Rikos- ja riita-asioiden sovittelun verkostokirje 3/2014 on nyt ilmestynyt

Verkostokirje kertoo sovitteluun liittyvistä ajankohtaisista aiheista: julkaisuista, tutkimuksista, tilastoista, tapahtumista ja kehittämistyöstä ja pyrkii näin tekemään tunnetuksi rikos- ja riita-asioiden sovittelua.

Lue lisää


9.12.2014 STM: Rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluja halutaan parantaa

Hallitus esittää, että rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelua koskevaa lakia uudistettaisiin. Lakimuutoksen tavoitteena on varmistaa, että tasalaatuinen sovittelupalvelu olisi jatkossa jokaisen sitä tarvitsevan saatavilla asuinpaikasta riippumatta.

Lue lisää


9.7.2014 Uusimman Haaste-lehden teemana sosiaalinen media

Haaste-lehti 2/2014 pureutuu sosiaalisen median nopean kehittymisen mukanaan tuomiin uhkiin ja mahdollisuuksiin kansalaisten turvallisuuden näkökulmasta.

Lue lisää


30.6.2014 THL:n kehittämispäällikkö Aune Flinkin kirjoitus HS:ssa

"Ri­kos­ten ja rii­to­jen osa­puo­let suh­tau­tu­vat yleen­sä va­ka­vas­ti so­vit­te­lu­rat­kai­sui­hin, joi­hin he ovat it­se voi­neet vai­kut­taa" -kirjoittaa Aune Flink 30.6.2014 ilmestyneessä Helsingin Sanomissa Vieraskynä-palstalla.

Lue lisää

Seuraavat


Tulosta sivu